Upptining

Så här funkar det

Om du vill säkerställa kvaliteten på den mat du tinar upp gäller samma princip som vid infrysning vilket är att så snabbt som möjligt tina upp produkten till önskad temperatur. Har köttet frysts in snabbt så frigörs mindre vätska under tiningsprocessen och den goda kvaliteten kvarstår.

Metoder

På vår anläggning finns två valmöjligheter för upptining.

I en rejäl mikrovågsugn för industriellt bruk där fördelen är den snabba processen och därmed extremt kort ledtid för produkten att nå ut till kund vid raska avrop.

Alternativt med luft i våra chockfrystunnlar. Ja, ni läste rätt, vi kan tina upp produkter i vindtunnlarna också! Genom en optimering av anläggningen så använder vi tunnlarna med såväl kyla som värme och därmed både snabbinfrysning och luftupptining genom att använda de olika temperaturerna med hjälp av vindens hastighet.

chockfrystunnel