Hållbarhet hos KLT

Vi strävar efter att skapa en positiv inverkan på miljön och samhället genom att implementera hållbara metoder och initiativ som genomsyrar hela vår verksamhet.

 

Social hållbarhet

På KLT anser vi att social hållbarhet är lika viktig som miljömässig hållbarhet. Vi är engagerade i att skapa en positiv arbetsmiljö och stödja samhället genom:

Rättvisa arbetsvillkor: Alla våra anställda arbetar under avtalsenliga och säkra förhållanden, med möjlighet till utveckling och fortbildning.

Mångfald och inkludering: Vi främjar en arbetsplats där mångfald och inkludering är centrala värderingar. Vi tror att en blandning av perspektiv och erfarenheter stärker vår organisation.

Samhällsengagemang: Vi investerar i samhället genom olika initiativ och stöd till lokala projekt samt organisationer.

Social hallbarhet

Energieffektiva fastigheter

Våra fastighet och lager är designade med energieffektivitet i åtanke. Vi har investerat i modern teknik och smarta lösningar för att minimera energiförbrukningen och reducera vårt koldioxidavtryck. Några av de åtgärder vi har vidtagit inkluderar:

Solenergi: Vi har installerat 1 300 solpaneler på våra lagerbyggnader för att utnyttja förnybar energi och minska vårt beroende av fossila bränslen.

Återvunnen överskottsvärme: All överskottsvärme från våra kylanläggningar återvinns och används för upptiningsprocesser samt uppvärmning av våra fastigheter.

Fastighet KLT

Energismarta kylanläggningar ligger oss varmt om hjärtat

Vi är fast beslutna om att göra vad vi kan för att påverka vår livsmiljö så lite som möjligt. Därför investerar vi i de senaste, mest energieffektiva kyl- och frysanläggningarna på marknaden. Därför värmer vi upp flera av våra fastigheter med överskottsvärmen från vår kylpark. Därför har vi precis installerat vår första solcellsanläggning på fastigheten som är ett fryshus. Efter driftoptimering och utvärdering kommer vi förnya och utöka energikällan på samtliga fastigheter. Allt för att vi ska kunna bli helt självförsörjande på el så snart det bara går.

Lager

Utbyggnad av fryshus etapp 2

I vår film visar vi den spännande utbyggnaden av vårt fryshus, vilket ökade den totala kapaciteten till cirka 18 000 pallplatser. Se hur vi har investerat i avancerad teknologi och moderna lösningar för att möta våra kunders växande behov. Filmen ger dig en inblick i byggprocessen, från konstruktion till det färdiga resultatet. Välkommen att följa med på vår resa mot en mer effektiv logistiklösning.