Samråd

Samråd inför planerad ansökan om tillstånd för befintlig och utökad verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken Samrådsunderlag

 

Ladda ner samrådsunderlag (PDF)

Skriftligt yttrande skickas till C3S Miljöteknik AB, Gevärsgatan 3, 254 66 Helsingborg, alternativt via mail till marianne.lausten@c3smiljoteknik.se, Märk yttrandet med ”Samråd KLT”.

Tid att lämna synpunkter 15 oktober – 6 november.

 

Eventuella frågor samt önskemål om mer information kan ställas till:

Marianne Lausten

Uppdragsledare/miljökonsult, C3S Miljöteknik AB
+46(0)709 80 60 78
marianne.lausten@c3smiljoteknik.se

Carl-Henric Nelsson

Marknad, produktion och utveckling, KLT
+46(0)708 78 62 27
carl-henric.nelsson@kjellssons.com

Daniel Kjellson

Administration, ekonomi, marknad, logistik och fastighetsförvaltning, KLT
+46(0)702 21 42 09
daniel.kjellsson@kjellssons.com

Pelle Kjellsson

Logistik och fastighetsförvaltning, KLT
+46(0)722 50 00 27
pelle.kjellsson@kjellssons.com